Er gebeurt straks iets bijzonders in Nederland. En over vier jaar moeten andere landen graag op bezoek komen om dat te zien. "Meer innovatie, meer economische groei en meer banen". Minister-president Mark Rutte, die maandagmiddag sprak tijdens het jaarcongres van MKB-Nederland, formuleert zijn ambitie in deze aflevering van Forum Video. En wat gaat hij doen aan lokale lasten, het ontslagrecht en de pensioenen? Meer info

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes wil dat het kabinet het pensioenakkoord dat afgelopen juni werd afgesproken met de vakbeweging helemaal overneemt. Het openbreken van het pensioenakkoord is niet aan de orde. Lees meer....

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft een nieuwe brochure over scholing uitgebracht voor werknemers: ‘Leren als je werkt’. Hierin staan praktische tips voor werknemers om aan de slag te gaan met scholing. Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met scholing en daar nog niet zoveel ervaring mee heeft. De brochure en de werkwijzer zijn te vinden op de website van het RWI.

Ondanks de economische recessie investeren mkb-ondernemers meer in het scholen van personeel. Uit een enquête van het EIM onder 2.400 mkb’ers blijkt dat driekwart van de bedrijven hun werknemers afgelopen drie jaar opleidingen of trainingen heeft laten volgen. Bijna 10 procent geeft aan dit te doen juist vanwege de economische omstandigheden. ‘Er is nu meer tijd voor’, is een veelgehoorde reden. Ook kennisopbouw, nieuwe technologieën en wettelijke verplichtingen zijn redenen om personeel extra op te leiden. Vooral mkb-ondernemers in de transportsector en financiële dienstverlening doen veel aan scholing en opleiding.

Met ingang van 13 oktober is Petra de Bruijn, als vertegenwoordiger van de MOgroep benoemd tot bestuurslid van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Petra volgt Ineke Smidt op, die wegens het aanvaarden van een wethouderspost in Almere haar zetel in het bestuur van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening heeft opgegeven en daarmee ook haar positie in het bestuur van PFZW.
"Met deze benoeming is gekozen voor een kandidaat die zeer materiedeskundig is en ervaring heeft in een vergelijkbare functie." aldus de MOgroep.

Voor meer informatie over het bestuur van PfZW klik hier.

Werkgevers die een project starten om mensen van werk-naar-werk te begeleiden, krijgen tijdelijk financiële ondersteuning van het kabinet. Het ministerie van SZW beoordeelt de projecten op basis van de mate waarin het project een bijdrage kan leveren aan bemiddeling en re-integratie. Aanvragen van (groepen van) werkgevers moeten voor 1 november binnen zijn. Meer informatie en mogelijkheid tot aanvragen

Het werk van de Taskforce Mobiliteitsmanagement is zo succesvol dat werkgevers het initiatief graag willen voortzetten. Bedrijven zien het belang van mobiliteitsmanagement steeds meer in, niet alleen in het kader van 'het nieuwe werken', maar ook vanwege het bestrijden van de fileproblemen. Lees meer

Nieuws van avistra via Twitter