Avistra heeft deze week een training Onderhandelen zeer succesvol afgesloten bij CVN. Dit is een coöperatie van acht verloskundige praktijken uit Nijmegen en omstreken. In deze praktijken kunnen zwangeren terecht voor verloskundige zorg tijdens kinderwens, zwangerschap, bevalling en kraambed. 

Petra de Bruijn heeft interview gegeven voor het pensioennieuws van de houtverwerkende industrie en jachtbouw. Zie ook bijgevoegd artikel.

De laatste tijd is er veel ophef over flexibele contracten. Vooral over payroll is veel discussie. Payroll is ook regelmatig onderwerp van rechtszaken. We hebben drie opmerkelijke zaken op een rij gezet.

Payroller is niet werkgever Een gemeente heeft een aantal medewerkers die in dienst zijn bij een stichting die als payroller optreedt. Als de stichting om ontbinding van de arbeidsovereenkomsten vraagt, oordeelt de rechter dat dat niet gaat, omdat er geen arbeidsovereenkomst tussen de werknemers en de stichting bestaat. Lees meer....

Payroller en feitelijk werkgever aansprakelijk voor loonbetaling Een werkgever heeft via een payrollbedrijf  een werknemer ingehuurd. Toch wordt deze werkgever als volwaardig werkgever gezien. En daarmee is hij verantwoordelijk voor het betalen van het loon. Lees meer....

Payroller let niet goed op: conversie naar vast contract Een payroller laat onbedoeld een tijdelijk contract converteren in een vast contract omdat er te vaak stilzwijgend verlengd is. De vraag is wiens risico dat is: dat van de feitelijke werkgever of van de payroller. Lees meer....

Laat de administratie van uw vakantiedagen door onze arbeidsjuristen controleren en maak dit de basis voor afspraken met uw werknemers!

De gemiddelde Nederlandse werknemer heeft 18 vakantiedagen ongebruikt opgespaard. Dit stuwmeer aan vakantiedagen heeft een waarde van 15 miljard euro, die als schuld op de balans van het Nederlandse bedrijfsleven staat: zeer waarschijnlijk een deel daarvan op uw balans.

De vakantiewetgeving is aangepast om het stuwmeer aan vakantiedagen aan te pakken. De belangrijkste reden om de verjaringtermijn van wettelijke dagen terug te dringen is dat de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaar kunnen komen, wanneer werknemers onvoldoende gebruik maken van hun vakantiedagen.

MKB-Nederland weerspreekt de beschuldiging vanuit de FNV dat werkgevers de crisis aangrijpen om de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verslechteren. Alsof dat een doel op zich is. Volgens de ondernemersorganisaties is het vanzelfsprekend dat bedrijven die worden geraakt de crisis op zoek gaan naar kostenbesparingen, 'dus ook in de cao'. Lees meer....

Werkgevers in de kinderopvang hebben dinsdag ingestemd met een nieuwe cao. Dat meldde de Branchevereniging Kinderopvang dinsdag. De eerste twee keer dat er een principeakkoord lag voor een nieuwe cao in de kinderopvang, schoot de achterban van de Branchevereniging het voorstel af.

“Ik zie de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting als één van de grote uitdagingen waar we de komende jaren voor staan. Om te voorkomen dat mensen ziek worden van de werkdruk. Om te zorgen dat mensen gezond, en met plezier, door kunnen blijven werken.”

Nieuws van avistra via Twitter