Werkgevers die een project starten om mensen van werk-naar-werk te begeleiden, krijgen tijdelijk financiële ondersteuning van het kabinet. Het ministerie van SZW beoordeelt de projecten op basis van de mate waarin het project een bijdrage kan leveren aan bemiddeling en re-integratie. Aanvragen van (groepen van) werkgevers moeten voor 1 november binnen zijn. Meer informatie en mogelijkheid tot aanvragen