avistra is een adviesorganisatie met jarenlange ervaring op het gebied van besturen, toezicht houden en cao's. avistra gaat altijd uit van het gemeenschappelijk belang en de relatie. We werken vanuit de kernwoorden vakkennis en ervaring, maar vertrouwen, respect, doelgerichtheid en creativiteit zijn zeker net zo belangrijk.

Petra de Bruijn

Heeft: 

• jarenlange ervaring op het gebied van besturen, toezicht houden, personeelsmanagement en het voeren van overleg met vakbonden.

• veel trainingen gegeven op het gebied van cao onderhandelen, persoonlijke effectiviteit, motivatie en cultuurverandering.

• een aantal jaren les gegeven bij een hbo-instelling, o.a. in personeelsmanagement.

Is:

een professioneel bestuurder en toezichthouder met ervaring op het terrein van Riskmanagement en governance.