Factsheet Onderhandelen over een sociaal plan

Gezien de grote veranderingen in de jeugdzorg staan veel organisaties voor dilemma’s en keuzes. Tijdig en goed voorbereid aan de slag gaan met het sociaal plan is cruciaal. De uitdaging is om het sociaal plan zo in te richten dat het een goede start met de heringerichte of afgeslankte organisatie mogelijk maakt. Hoe pak je dat aan en geef je dat vorm in het overleg met de vakbonden? Dat leer je in de training ‘Onderhandelen over een sociaal plan’.

Duur

2 dagdelen

Voor wie

onderhandelingsdelegaties

Meer informatie

Bel 024- 82 00 309

Factsheet Onderhandelen voor Managers

Een manager moet regelmatig positie kiezen en belangen afwegen, zowel intern als externe. Dan ontstaat een onderhandelingssituatie. Hoe bereik je het optimale eindresultaat zonder de relatie te schaden of tot een compromis te komen waar beide partijen niet helemaal gelukkig van worden?

Duur

4 dagdelen

Voor wie

onderhandelingsdelegaties

Meer informatie

Bel 024- 82 00 309


Factsheet Medezeggenschap vanuit Kracht

De wet op de ondernemingsraden is uiteraard uitgangspunt voor deze training maar dat verzekert u nog niet van een goede samenwerkingsrelatie. In deze training wordt via verschillende technieken vooral aan de samenwerking en de relatie gewerkt. Haal dus meer uit uw OR.

Duur

2 dagdelen

Voor wie

directeuren en OR-leden

Meer informatie

Bel 024 - 82 00 309


Factsheet Onderhandelen over Arbeidsvoorwaarden

Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden eist steeds meer van de onderhandelaar en de delegatieleden. Het aantal onderwerpen groeit, het belang van beide partijen is vaak groot en daarmee wordt het onderhandelingstraject complex. De theorie wordt toegelicht aan de hand van de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Ook in de rollenspellen staat deze praktijk centraal. Hierdoor leren de deelnemers de verschillende technieken en onderdelen van de theorie in de praktijk te gebruiken.

Duur

4 dagdelen

Voor wie

onderhandelingsdelegaties

Meer informatie

Bel 024- 82 00 309


Factsheet Intervisie

Een groot deel van je werk is routine en vanzelfsprekend. Een ander deel vraagt echter heel andere capaciteiten. Hoe ga je om met nieuwe uitdagingen? In welke situaties was je niet of juist zeer succesvol? Intervisie laat je situaties bekijken vanuit een andere invalshoek en geeft nieuwe ideeën en inspiratie.

Duur

4 tot 6 weken bij elkaar

Voor wie

Middenkader, Staffunctionarissen en Hoger Management

Meer informatie

Bel 024- 82 00 309


Factsheet Persoonlijke Presentatie en Effectiviteit

Hoe komt u over als persoon, hoe communiceert u? Profileert u zichzelf op een daadkrachtige manier? Deze persoonlijkheidskenmerken zijn belangrijker dan ooit tevoren. Het is goed om te leren welk beeld anderen van u hebben. En nog belangrijker; is dit ook het beeld dat u van uzelf hebt?

Duur

Een aantal dagdelen verspreid over vier maanden

Voor wie

Iedereen, vooral beginnende managers die graag snel meer willen leren over zichzelf

Meer informatie

Bel 024-82 00 309


Nieuws van avistra via Twitter

 

avistra biedt
trainingen op maat

In Company of met
open inschrijving.