De vergrijzing en de instabiele markt zorgen voor veel onzekerheid en onrust bij werknemers en werkgevers. Gaan de premies omhoog? Hoe zeker zijn mensen nog van een goed pensioen? En wat voor invloed heeft een nieuw pensioencontract? Door deze ontwikkelingen is het besturen van een pensioenfonds een ingewikkeld vak geworden, dat zowel bestuurlijke – als inhoudelijke kennis vereist. avistra beschikt over de benodigde specialistische kennis en ervaring en vervult deze rol bij verschillende organisaties, waaronder Hiswa en de MO-groep.