Afgelopen week was Petra de Bruijn in het nieuws met haar visie op ontwikkelingen van CAO's.

Ook binnen het ontslagrecht zal met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 een omvangrijke verandering plaatsvinden. In navolgende kunt u lezen wat deze veranderingen concreet gaan betekenen.

Huidige situatie
Het huidig ontslagrecht kent de mogelijkheid voor de werkgever om bij eenzelfde ontslaggrond te kiezen of hij een werknemer ontslaat via de kantonrechter of via het UWV. Dat maakt het stelsel volgens het kabinet niet alleen complex, maar leidt ook tot ongelijke behandeling in soortgelijke gevallen. In de praktijk blijkt dat werknemers met een zwakkere arbeidspositie vaker worden ontslagen via de goedkopere UWV-route en daardoor minder vaak een ontslagvergoeding krijgen.

Na een jaar onderhandelen is er een nieuwe cao Jeugdzorg met een looptijd van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015. De lonen worden met 2% verhoogd op 1 oktober 2014. Medewerkers ontvangen ook een eenmalige uitkering van 0,5 %.Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toeslagen.  Lees meer...


De ene ziekmelding is de andere niet. Regelmatig willen werkgevers af van werknemers die zich volgens hen onterecht ziek melden. Maar mag dit ook? Arbo zet 5 interessante ontslagzaken wegens ziekte op een rij.


1. Een werknemer meldt zich ziek wegens griep. De werkgever constateert vervolgens dat de werknemer bezig is om thuis verhuisdozen in te pakken. In de ogen van de werkgever is er sprake van een onterechte ziekmelding. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Maar volgens de rechter is het niet aan de werkgever om te bepalen hoe een zieke werknemer zijn tijd besteedt. Bij twijfel aan de ziekte, had de werkgever de arbodienst moeten inschakelen. Lees meer....

Een werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen, omdat hij toch op vakantie ging terwijl het aangevraagde verlof door de werkgever was geweigerd, wordt door Hof Den Bosch in het ongelijk gesteld. De voorziening van de werknemer om weer aan het werk te gaan en loon te krijgen betaald wordt gehonoreerd.  Meer over op vakantie zonder ontslag..

Voortaan krijgt de vader van een kind het bevallingsverlof van de moeder als zij overlijdt bij de geboorte van hun kind. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher. Verder heeft het kabinet besloten dat iemand die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt voortaan ook recht heeft op zorgverlof. Het extra zorg- en vaderverlof komt bovenop de maatregelen voor het gemakkelijker maken van het opnemen van verlof. Deze voorstellen liggen al bij de Tweede Kamer.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2014/04/17/ook-verlof-voor-vader-als-moeder-overlijdt.html

U moet normatieve cao-bepalingen nakomen
23 mei 2014 - Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst tussen werknemersverenigingen en werkgevers(organisaties). Een cao bestaat uit obligatoire, diagonale en normatieve bepalingen. Aangezien uw OR zich regelmatig bezighoudt met de naleving van de afspraken binnen de organisatie is het goed om te weten wat deze bepalingen inhouden.

In een cao worden verschillende afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld over verlof, arbeidstijden, overwerk, ploegendiensten, geheimhouding, beloning, pensioen en kostenvergoedingen. Er zijn drie verschillende vormen van bepalingen in cao’s:

Nieuws van avistra via Twitter