De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft een nieuwe brochure over scholing uitgebracht voor werknemers: ‘Leren als je werkt’. Hierin staan praktische tips voor werknemers om aan de slag te gaan met scholing. Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die aan de slag wil met scholing en daar nog niet zoveel ervaring mee heeft. De brochure en de werkwijzer zijn te vinden op de website van het RWI.