De ene ziekmelding is de andere niet. Regelmatig willen werkgevers af van werknemers die zich volgens hen onterecht ziek melden. Maar mag dit ook? Arbo zet 5 interessante ontslagzaken wegens ziekte op een rij.


1. Een werknemer meldt zich ziek wegens griep. De werkgever constateert vervolgens dat de werknemer bezig is om thuis verhuisdozen in te pakken. In de ogen van de werkgever is er sprake van een onterechte ziekmelding. De werknemer wordt op staande voet ontslagen. Maar volgens de rechter is het niet aan de werkgever om te bepalen hoe een zieke werknemer zijn tijd besteedt. Bij twijfel aan de ziekte, had de werkgever de arbodienst moeten inschakelen. Lees meer....