Na een jaar onderhandelen is er een nieuwe cao Jeugdzorg met een looptijd van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2015. De lonen worden met 2% verhoogd op 1 oktober 2014. Medewerkers ontvangen ook een eenmalige uitkering van 0,5 %.Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toeslagen.  Lees meer...