De werkgeversorganisaties zijn blij met de conclusie van de Taskforce dat een cultuuromslag op het gebied van deeltijdwerken nodig is. Wel wijzen ze de aanbevelingen van de Taskforce af om wettelijke randvoorwaarden hiervoor te scheppen. Lees meer..

Het merendeel van de vacatureteksten is niet wervend geschreven. Dat blijkt uit de Vacaturetestdagen, waarbij arbeidsmarkt-experts dit jaar bijna 500 vacatures kritisch hebben beoordeeld. Net als in 2009 scoort ook dit jaar een groot deel van de vacatureteksten een onvoldoende. Met 69% ten opzichte van 52% in 2009 is de score nog een stuk slechter.
Lees meer......

Die veranderingen zijn zo fundamenteel, dat zij het bestaansrecht van een organisatie kunnen beïnvloeden. ICT is immers onlosmakelijk verbonden met zaken als strategie, bedrijfsvoering, kennis, communicatie en huisvesting. Dat vraagt om visie, strategische keuzes en implementatiekracht.
Avistra helpt opdrachtgevers op weg met de bundeling van expertise van verschillende disciplines in combinatie met gedegen ICT partners. Dat resulteert in maatwerk waarmee de opdrachtgever de toekomst naar zijn hand zet. Kortom; ICT wordt in uw organisatie een onderdeel wat direct aansluit bij de overige bedrijfsonderdelen en niet zoals vaak wordt gezien als blok aan uw been.

 

Hieronder enkele voorbeelden van toepassingsmogelijkheden van ICT in de Recreatiebranche:
• Toegangscontrole
• Pinnen (o.a. noodzakelijk voor nieuwe EMV standard)
• Kassa’s / Management rapportage
• Camera toezicht
• Narrowcasting en advertising
• Server / PC beheer
• E-ticketing / reservering
• Website / hosting
• FUN! Voice respons, vermaak voor kids, interactieve spellen
• Remote monitoring / backups?
• RFID
• Gastenkaarten / repeat / sparen (club en binding)
• Het Nieuwe Werken / meer productiviteit door slimmer werken!

In veel ondernemingen is het heel gewoon dat werknemers één of meer dagen per week thuiswerken. Dit artikel geeft een overzicht van voorzieningen die de werkgever onbelast kan vergoeden of verstrekken. Als een werknemer thuis gaat werken moet hij wel beschikken over een geschikte werkruimte en over meubilair dat aan de arboregels voldoet.

Staatssecretaris Klijnsma  zet een streep door de vervroegde afschaffing van de AOW-partnertoeslag in 2011 voor de groep nieuwe AOW’ers met partners jonger dan 55 jaar. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer....

Veel medewerkers zullen wel wat voelen voor Het Nieuwe Werken. Incidenteel zal er wel eens iemand thuis werken. Dat is nog geen cultuuromslag. Wilt u in uw organisatie HNW structureel gaan invoeren? Avistra adviseert om eerst een stappenplan op te stellen voor management en HR.

Eerst denken, dan doen. Dus: leg in grote lijnen vast wat de voor- en nadelen van HNW zijn. Wat willen we ermee bereiken? Willen we het beperkt houden tot telewerken voor enkele werknemers? Of willen we een totale cultuuromslag, waarin hiërarchisch, directief leidinggeven plaats maakt voor vertrouwen, ‘loslaten' en sturen op output?  Voor meer informatie mail of bel met ons.....

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het eens met de commissie Goudswaard: de grens van de pensioenkosten in ons land is bereikt. Het pensioenstelsel kan alleen in stand blijven als we de regelingen moderniseren en aanvaarden dat de pensioenuitkeringen meer gaan afhangen van beleggingsresultaten. Een stelsel dat zich aan de prijsstijgingen aanpast en waardevaste uitkeringen garandeert, lijkt volgens de ondernemingsorganisaties buiten bereik. Lees meer....

Nieuws van avistra via Twitter