Van 14 t/m 21 november 2009 is het de Week van de Jeugdzorg. In de twaalf provincies en de drie grootstedelijke regio’s wordt dan een groot aantal activiteiten georganiseerd waarbij de jeugd en de jeugdzorg centraal staan.

De essentie van de Week is: laten zien wat jeugdzorg is, waarvoor je er terecht kunt, waardering voor wie er werken, hoe effectief de behandelmethoden zijn, welke kwaliteitsslagen er worden gemaakt en laten zien dat jeugdzorg kinderen perspectief biedt!

Lees meer....... of kijk op Youtube

De kans op een loonsverhoging in de cao's voor 2010 is uitermate klein. Door de crisis is er in de meeste bedrijven weinig of geen ruimte voor extra salaris.

Dat vindt de werkgeversvereniging AWVN. Zelfs aanpassing van de lonen aan de inflatie is niet vanzelfsprekend. De AWVN ziet de onlangs afgesloten cao Metaal en Techniek als voorbeeld voor de ruim 500 cao's die komend jaar afgesloten moeten worden voor in totaal zo'n vier miljoen werknemers. In de cao Metaal en Techniek is voor 2010 geen loonsverhoging afgesproken, maar 3,5 extra vrije dagen die alleen mogen worden opgenomen als het werk dat toelaat. Pas in 2011 stijgen de lonen in de sector weer met 1,5 procent.

Arbeidsmarktdeskundige Paul de Beer      Lees meer hierover op VM Online...

 Staatssecretaris de Jager van Financiën past de werkkostenregeling aan. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe regeling moet vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers eenvoudiger maken voor werkgevers. Door de regeling te wijzigen komt de Jager tegemoet aan eerdere bezwaren van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Lees meer....

Pensioenfondsen hebben sinds 1 januari 2007 te maken met de principes voor goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance; PFG). Een van deze principes is dat het pensioenfondsbestuur verplicht is te zorgen voor een transparant intern toezicht.
avistra toetst en houdt toezicht en maakt deel uit van de visitatiecommissies.


Lees meer hierover op Het Vak VC...

Het personeelsbeleid binnen de overheid, het onderwijs en de zorg is hard aan vernieuwing toe. Het huidige beleid gedoogt ondermaats presteren en is te weinig uitdagend voor mensen die wèl goed presteren.

Dat zegt Robert Dur in zijn oratie waarmee hij donderdagmiddag het ambt aanvaardt als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer hierover op P&O Actueel...

Kleine banen - MKB-Nederland heeft dankzij intensieve lobby resultaat geboekt. Staatssecretaris De Jager heeft beloofd om maatregelen te treffen tegen de enorme werkgeverslasten bij kleine banen. Er is sprake van een kleine baan als de werknemer jonger is dan 23 jaar en onder de voor die leeftijd bepaalde loongrens verdient.
Het kabinet wil voor deze banen onder andere de werknemersverzekeringen afschaffen en de loonheffing terug naar nul procent brengen. De loonkosten zullen daardoor al in 2010 vijftien procent minder zijn. MKB-Nederland is zeer tevreden met de plannen en bepleit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel snel aanneemt.

Lees meer hierover op MKB Nederland

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland zijn verheugd over het nationaal akkoord dat zij met kabinet en vakbonden hebben gesloten.

De gezamenlijke aanpak moet de Nederlandse economie door het slechte economische tij heen helpen. Het akkoord zorgt voor maatschappelijke en politieke stabiliteit en levert zo een bijdrage aan vertrouwensherstel.

Lees meer hierover op de site van MKB......

Nieuws van avistra via Twitter