De sociale partners in de Stichting van de Arbeid zijn teleurgesteld over het verdeelde advies van de commissie-Don, ook wel de commissie Parameters. De nieuwe criteria voor de pensioenfondsen die de commissie voorstelt, zijn gebaseerd op een wankele wetenschappelijke basis en zijn niet realistisch. Een ‘second opinion’ is daarom hard nodig, stellen de sociale partners in een reactie op het rapport.

Lees meer hierover op de site van MKB Nederland....

Als je Nederlanders vraagt wat ze het belangrijkste thema vinden voor later dan is dat 'In de eigen woning blijven wonen'. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van Stichting Pensioenkijker.nl is uitgevoerd.
Pensioenkijker.nl wil mensen laten nadenken over hun pensioen. Pensioen is voor velen iets abstracts. Daarom onderzocht Pensioenkijker.nl welke zaken voor mensen nu écht belangrijk zijn als ze nadenken over later. 74% van de 462 ondervraagden geeft aan dat thuis blijven wonen voor hen belangrijk is. Dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Zelfs van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 18-35 geeft 38% aan dat zij dit belangrijk vinden. Ook de thema’s gezondheid en uitstapjes, hobby’s en reizen scoren hoog.

De discussie over de AOW-leeftijd is hot. Als antwoord op de regeringsplannen kan de SER voor 1 oktober een unaniem alternatief aandragen. Maar het onderhandelen tussen sociale partners blijkt moeizaam. VNO-NCW leek de hoop te hebben opgegeven. De FNV bereidt een actiedag op 7 oktober voor en dreigde met looneisen als de AOW-leeftijd stijgt. Het kabinet lijkt - getuige de AOW-passage in de Troonrede - ook niet meer met serieuze alternatieven rekening te houden. En hoe lossen werkgevers dit dan op? Hebben zij werk voor een grotere populatie oudere werknemers? Nu is de participatie van werknemers boven de 62 jaar slechts 13%.

Lees meer hierover op de site van P&O Actueel

Vakcentrale CNV maakte deze week de inzet voor het CAO-seizoen 2010 bekend. Het CNV zet in op koopkrachtbehoud, waarvoor een loonstijging van 1 tot 2 procent nodig geacht wordt. De FNV maakt aanstaande maandag het CAO-beleid voor 2010 bekend.

Lees meer hierover op de site van P&O Actueel...

Uit onderzoek blijkt dat het belang van een goed salaris voor de binding van werknemers aan een bedrijf is toegenomen. 71% van de 4.000 ondervraagden vindt het salaris belangrijk tegen 62% in 2008. Ook een goede werksfeer en de inhoud van het werk scoren hoger. Het belang van een vast contract scoort - ondanks de economische crisis - lager dan in 2008.

Lees meer hierover op de site van Intelligence Group...

Nieuws van avistra via Twitter